top of page
web3_rouw_kids.jpg

KINDEREN EN ROUW

Kinderen ervaren bij een verlies veel dezelfde gedachten en gevoelens als volwassenen. Ze ervaren net als volwassenen ook gemis en verdriet. Maar ze reageren op een andere manier, een manier die eigen is aan hun leeftijd en ontwikkeling. Ze worden dikwijls vergeten of wordt er boven hun hoofd gepraat.


Wat doe je als kinderen nauw betrokken zijn?
Luister naar de vragen en gevoelens van kinderen - als niemand luistert, denken ze dat deze gevoelens niet aan-
  vaardbaar zijn.

Geef correcte informatie aan kinderen, op hun niveau. Houd geen informatie achter.
Geef kinderen warmte en veiligheid. Breng ze niet weg naar een vreemde plaats of mensen waar ze geen veiligheid

   en vertrouwdheid ervaren.
Houd herinneringen levendig. Geef kinderen iets tastbaars zodat de band met de overledene wordt bewaard. En blijf
  spreken over de overledene.

bottom of page